Bouwmanagement

Het bouwproces is vaak complex. Er zijn vele actoren, randvoorwaarden en risico’s. En er zijn vele routes te bewandelen en hindernissen te nemen om van het idee te komen tot een opgeleverd gebouw. Maar wat is nu de goede route? En leidt die route gegarandeerd tot een resultaat dat alle verwachtingen waarmaakt?

Dat is nu de professie van de bouwmanager. Om als regisseur de routes te bewandelen, de hindernissen te overwinnen en het proces te beheersen. Om als dirigent de spelers te laten samenwerken.Organisatie 1 KLEIN

De bouwmanagers van Het Huisvestingsburo zijn – in lijn met onze filosofie – procesmanagers met een gedegen materiekennis die zowel op proces als op inhoud sturen. De borging voor een optimaal resultaat.