Het Nieuwe Werken

Advies HNW

Advies HNW

Het Nieuwe Werken is meer dan het verstrekken van een laptop, smartphone en een thuiswerkplek en het inrichten van een kantoortuin. Het Nieuwe Werken gaat over plaats en tijd onafhankelijk werken, taak en functionaliteit gerelateerde werkplekken en het sturen op output in plaats van op aanwezigheid. En het gaat om Verantwoordelijkheid en Vertrouwen en Verbinden.

Het Nieuwe Werken richt zich op drie pijlers ( 3B’s) HRM 80% (Behavior), ICT 10%(Bytes) en Huisvesting (Bricks) 10%. En hier gaat het vaak mis. Het Nieuwe Werken wordt vaak geinitieerd vanuit een Facilitaire afdeling of een directie die wil besparen op haar Huisvesting. Doch zelden wordt Het Nieuwe Werken vanuit een HRM afdeling gedragen, wat juist voor 80% bepalend is bij het succesvol implementeren van Het Nieuwe Werken. Alles valt en staat met een Cultuurverandering binnen uw organisatie.

Een tweede punt waar het regelmatig mis gaat is een goede afstemming binnen de drie pijlers. Nog te vaak gebeurt het dat de pijlers niet goed op elkaar aansluiten, Niemand heeft meer een eigenwerkplek, maar nog niet iedereen is voorzien van een laptop en smartphone, er wordt geacht deels vanuit huis te werken, maar documenten zijn nog niet op afstand te benaderen, je manager belt je elke dag wat je aan het doen bent en waar je uithangt en heeft dus nog niet geleerd om op output te sturen.

Een succesvolle implementatie van Het Nieuwe Werken binnen uw organisatie gaat niet zonder goed programma management op de drie pijlers HRM, ICT en Huisvesting.

Het Huisvestingsburo adviseert en ontzorgt u of uw organisatie graag bij een succesvolle implementatie van Het Nieuwe Werken.

Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken